Genetic Presumption - Never Gonna Break Your Heart

Verlies het contract management niet uit het oog

Posted Nov. 25, 2016, 5:19 p.m. By noidgedloseld

Contracten worden binnen bedrijven die verschillende samenwerkingen met andere bedrijven zijn aangegaam maar al te vaak als een vanzelfzekerheid aanzien en als dingen die blijkbaar uit het niets vanzelf kunnen ontstaan en zich ook vanzelf kunnen verlengen moest dat nodig zijn. Niets is echter minder waar en een goed contract management is essentieel voor de werking van een gezond en winstmakend bedrijf. Waar het binnen de bedrijfswereld immers volledig om draait is het verschil tussen inkomsten en uitgaven.

Beperk risico´s tot een minimum

Met een grondig contract management systeem dat allerhande zaken automatisch voor je bijhoudt kan er bijzonder veel winst geboekt worden zonder daar ook maar eigenlijk een investering voor te hebben moeten maken, buiten de geringe kost voor een dergelijke management systeem. Maar daar er op de dag van vadaag maar al te vaak contracten worden verlengd zonder hier eerst over onderhandeld te hebben of omdat dit simpelweg over het hoofd gezien is geweest dat de vervaldatum zich naderde, is er dus nog behoorlijk wat werk aan de winkel. Dergelijke berekeningen zijn natuurlijk niet de eenvoudigste om te maken maar elk bedrijf zou hier eigenlijk wel eens wat tijd in mogen steken om zo op die manier eens goed wakker geschud te worden en hen eens te laten zien over hoeveel contracten het eigenlijk wel niet gaat, contracten waar maar amper iemand op de werkvloer iets van afweet en die dus in de vergetenheid geraken en op die manier dus automatisch verlengd zullen worden als de vervaldatum van dat contract of van die dossiers over het hoofd wordt gezien. Elk bedrijf zou dus eens in de spiegel moeten kijken en eens een studie moeten maken van welke kosten hier eigenlijk onnodig gemaakt worden en welke inkomsten er wel niet misgelopen worden.